Dây an toàn toàn thân SSEDA 2 móc sắt Hàn Quốc SAH-1410-2

M002095293

Model: SAH-1410-2

Giá : 1.500.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây an toàn toàn thân SSEDA 2 móc sắt SAH-1024-2

M002095292

Model: SAH 1024-2

Giá : 850.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây an toàn sseda toàn thân không đai SAH 1024-2 1 móc sắt

M002095291

Model: SAH 1024-2

Giá : 700.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây an toàn toàn thân SSEDA 1 móc nhôm

M007986258

Model:

Giá : 1.350.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

- SSEDA 1 móc nhôm, có đai bụng
Dây an toàn toàn thân SSEDA 2 móc nhôm

M007986256

Model:

Giá : 1.350.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây an toàn đơn SSEDA móc nhỏ tự động rút dây

M000000048

Model: SABN-A2

Giá : 1.000.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây an toan đơn SSEDA móc nhôm nhỏ
Khóa trượt có chống sock

M002095225

Model:

Giá : 800.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

- Khóa trượt có chống sock. Lắp vào dây tổng hợp Phi 16
Dây an toàn thân 1 móc sắt SAH-1410-2

M002095226

Model: SAH-1410-2

Giá : 900.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây toàn toàn thân có đai bụng, đai ngực 1 móc sắt , dây chống sock dài 1,7m, có túi đượng đồ. Đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc & TCVN
Dây an toàn toàn thân SSEDA 2 móc nhôm Hàn Quốc SAH-1410-2

M132439648

Model: SAH-1410-2

Giá : 1.600.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

- Có đai bụng, có đệm lưng và vai, 2 móc nhôm.
Dây an toàn bán toàn thân SSEDA có nút bấm rút dây tự động

M000355907

Model: SABU-1205-1

Giá : 1.100.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

- Bấm nút tự động rút dây.
Dây an toàn bán thân 1 móc sắt SABU-1402

M002095215

Model: SABU-1402

Giá : 650.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây bán thân khóa gài,  1 móc sắt , dây chống sock dài 1,7m, có túi đượng đồ. Đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc & TCVN...
Dây an toàn bán thân 1 móc nhôm SABU-1402

M002095222

Model: SABU-1402

Giá : 800.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây bán thân khóa gài,  1 móc nhôm , dây chống sock dài 1,7m, có túi đượng đồ. Đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc & TCVN
Dây an toàn toàn thân SSEDA 2 móc nhôm SAH-1024-2

M132439649

Model: SAH-1024-2

Giá : 1.100.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

- Không đai bụng, có đệm lưng va vai, 2 móc nhôm
Dây an toàn bán thân 2 móc sắt SABU-1402

M002095218

Model: SABU-1402

Giá : 800.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

- Khóa gài, Dây chống sock dài 1,7m
Dây an toàn bán thân 2 móc nhôm SABU-1402

M002095223

Model: SABU-1402

Giá : 900.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

- Khóa gài, Dây chống sock  2 móc nhôm dài 1,7m
Dây an toàn Hàn Quốc SSEDA nút bấm tự động 01 móc nhôm to

M000371291

Model: SAB-1204-1

Giá : 1.100.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây an toàn đơn Hàn Quốc SSEDA móc nhôm to ,Có nút bấm tự động rút dây
Dây an toàn đơn SSEDA Model SAB-1302

M000371536

Model: SAB-1302

Giá : 550.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây an toàn đơn SSEDA 

Dây an toàn bán thân 1 móc sắt SABU-1301

M002095219

Model: SABU-1301

Giá : 750.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Khóa bấm, 1 móc sắt 1,7m
Dây an toàn bán thân 1 móc nhôm SABU-1301

M002095224

Model: SABU-1301

Giá : 800.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Khóa bấm, 1 móc nhôm 1,7m, Đạt TC Hàn Quốc & TCVN
Dây an toàn bán thân 2 móc sắt SABU-1301

M002095220

Model: SABU-1301

Giá : 900.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Khóa bấm, 1 móc sắt 1,7m
Dây an toàn bán thân 2 móc nhôm SABU-1301

M002095221

Model: SABU-1301

Giá : 1.000.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Khóa bấm, 2 móc nhôm 1,7m, Đạt TC Hàn Quốc & TCVN

Hotline: 0903002766

Gọi