Khóa hãm an toàn tự rút tự thu dài 15m

M001224433

Model: KB 2015

Giá : 15.000.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Khóa hãm an toàn 15m.
- Tự rút tự thu

Khóa hãm an toàn tự rút tự thu dài 30m

M007986354

Model: KB 1030

Giá : 20.000.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Khóa hãm an toàn 30m.
- Tự rút tự thu

Khóa hãm an toàn tự rút tự thu dài 20m

M000228235

Model: KB 2020

Giá : 18.000.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Khóa hãm an toàn 20m

Hotline: 0903002766

Gọi