Găng tay prosoft

M000747069

Model:

Giá : 32.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Có tác dụng chống lại các dung môi clo hóa như trichloroethylene và percholoroethylên, chống xăng dầu.

Găng tay bảo vệ khỏi kích thích, viêm da do tiế...

Găng tay PRODRY

M000747070

Model:

Giá : 49.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Găng tay PRODRY của Jogger Safety được thiết kế cho các hoạt động trong mọi môi trường và trong mọi điều kiện thời tiết. Lớp lót polyester / nylon với lớp sơn...
Găng tay Jogger Shield

M007982315

Model: Shield

Giá : 75.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Vật liệu: HDPE (High performance polyethylene) có lớp phủ PU
Đặc điểm: Cấp độ chống cắt: Cấp 5
Tiêu chuẩn:
- EN 420:2003 Độ linh hoạt: 5/5
- EN 388:2003 4543 ...
Găng tay Jogger Prosoft

M007982320

Model: Prosoft

Giá : 32.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Găng tay Jogger Constructo

M007982318

Model: Constructo

Giá : 37.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Găng tay Jogger Concrete

M007982321

Model: Concrete

Giá : 32.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Găng tay Jogger Construhot

M007982317

Model: Construhot

Giá : 48.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Găng tay Jogger Construlow

M007982319

Model: Construlow

Giá : 22.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Găng tay Jogger Superpro

M007982322

Model: Superpro

Giá : 18.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Găng tay Jogger Multi-Task-Black

M007982323

Model: Multi-Task-Black

Giá : 18.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Găng tay Jogger Multi-Task-White

M007982324

Model: Multi-Task-White

Giá : 18.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Găng tay Jogger All-Flex

M007982316

Model: All-Flex

Giá : 41.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Hotline: 0903002766

Gọi