Phin lọc NF-11 cho mặt nạ SM11 và SM31

M000747059

Model: NF-11

Giá : 0VND

Giá đại lý :Liên hệ

Ứng dụng :  trong lọc bụi
Phin lọc NF-11 cho mặt nạ B223-1

M000747056

Model: NF-11

Giá : 0VND

Giá đại lý :Liên hệ

Ứng dụng :  trong lọc bụi
Phin lọc mặt nạ 9012

M001824093

Model: JG_JO2M

Giá : 0VND

Giá đại lý :Liên hệ

Phin lọc chery-1 cho mặt nạ cherry

M000747055

Model: chery-1

Giá : 0VND

Giá đại lý :Liên hệ

- Khả năng lọc 99.99% phân tử bụi
- 3 lớp lọc bụi
- Bảo quản nơi kho ráo thoáng mát
Phin lọc NF-47C cho mặt nạ DM47

M000747057

Model: NF-47C

Giá : 32.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Ứng dụng :  trong lọc bụi
Phin lọc hơi hữu cơ 3M_6001 (3M_6001)

M000747054

Model:

Giá : 145.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Tiêu chuẩn NIOSH – N95
Ứng dụng : Phòng độc hơi hữu cơ
Phin lọc 3M 3301-k100 cho mặt nạ 3200

M000747053

Model: 3301-k100

Giá : 95.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Tiêu chuẩn : NIOSH – N95
Ứng dụng :  Phòng độc hơi hữu cơ
Phin lọc C2007 của mặt nạ K239

M000000755

Model:

Giá : 70.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Phin lọc C2207 của mặt nạ K239
Phin lọc của mặt nạ BJS01

M000000753

Model:

Giá : 60.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Phin lọc của mặt nạ BJS01
Phin lọc K88-2A1 của mặt nạ phòng độc KRS-88

M000000759

Model:

Giá : 80.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Phin lọc K88-2A1 của mặt nạ phòng độc KRS-88
Ứng dụng :  Phòng độc hơi hữu cơ

Hotline: 0903002766

Gọi